terms & conditions och privacy policy

Användarvillkor för P&D Group Investments and Education

 

Senast uppdaterad: 1 December 2023

 

Välkommen till P&D Group Investments and Education (“företaget”, “vi”, “oss” eller “vår”). Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats, tjänster och material (“tjänsterna”). Genom att använda tjänsterna godkänner du att följa dessa villkor. Om du inte samtycker till villkoren, ber vi dig att avstå från att använda våra tjänster.

 

 

1. Användning av Tjänsterna

 

1.1 Du samtycker till att använda tjänsterna i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt dessa användarvillkor.

 

1.2 Du ansvarar för all information och innehåll som du lägger upp, delar eller överför genom tjänsterna. Du samtycker till att inte ladda upp eller dela material som är olagligt, kränkande, diskriminerande, stötande eller på annat sätt olämpligt.

 

2. Immateriella Rättigheter

 

2.1 Företaget äger alla rättigheter, äganderätt och intresse till tjänsterna och det material som tillhandahålls på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, bilder, varumärken, logotyper och programvara.

 

2.2 Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, visa offentligt, utföra offentligt, sälja eller på annat sätt använda vårt material utan vårt skriftliga medgivande.

 

3. Ansvarsbegränsning

 

3.1 Tjänsterna tillhandahålls “som de är” och “som tillgängliga” utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi garanterar inte att tjänsterna kommer att vara oavbrutna, säkra eller felfria.

 

3.2 Vi är inte ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår i samband med din användning av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till skador på grund av förlorade data, intäkter eller goodwill.

 

4. Ändringar av Villkoren

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor genom att publicera de uppdaterade villkoren på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren. Din fortsatta användning av tjänsterna efter eventuella ändringar anses som ditt godkännande av de reviderade villkoren.

 

5. Avslutande

 

Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller begränsa din åtkomst till tjänsterna utan föregående meddelande om du bryter mot dessa användarvillkor eller om vi anser att din användning av tjänsterna är skadlig för oss eller andra.

 

Vänligen kontakta oss [kontaktuppgifter längst nere på denna sida] om du har några frågor eller funderingar om dessa användarvillkor.

 

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till dessa användarvillkor.

Integritetspolicy för P&D Group Investments and Education

Senast uppdaterad: 29 Augusti 2023

 

Välkommen till P&D Group Investments and Education (“företaget”, “vi”, “oss” eller “vår”). Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Genom att använda tjänsterna samtycker du till vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

1. Insamlade Uppgifter

1.1 Vi kan samla in personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant information när du registrerar dig för våra tjänster, deltar i våra evenemang eller kommunicerar med oss.

1.2 Vi kan automatiskt samla in viss information när du besöker vår webbplats, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, sidvisningar och klickmönster. Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse och analysera hur tjänsterna används.

2. Användning av Personuppgifter

2.1 Vi använder de insamlade personuppgifterna för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar och skicka relevant information.

2.2 Vi kan använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål, såsom att skicka nyhetsbrev och uppdateringar om våra tjänster. Du kan när som helst avanmäla dig från sådana meddelanden genom länken för avanmälan i e-postmeddelandet.

3. Delning av Uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

  • Med ditt samtycke: Vi kan dela dina uppgifter med tredje parter om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra det.
  • För tjänsteprocessering: Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla vissa tjänster å våra vägnar, såsom betalningshantering eller datalagring.
  • För juridiska ändamål: Vi kan dela uppgifter om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

4. Dataskydd och Säkerhet

4.1 Vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

4.2 Trots våra insatser kan ingen dataöverföring över internet eller datalagringssystem garanteras som helt säkra.

5. Dina Rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter, dra tillbaka samtycke, begära radering av uppgifter och utöva andra rättigheter enligt tillämplig lagstiftning.

6. Ändringar av Integritetspolicyn

Vi kan ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Din fortsatta användning av tjänsterna efter sådana ändringar innebär ditt godkännande av de reviderade integritetsvillkoren.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [kontaktuppgifter].

Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

P&D Group Logos (29)

HUVUDKONTOR & KONTAKT

WE HAVE JUST REVISED AND UPDATED OUR BRAND NEW CHEAT SHEET FOR 2023!

WE ARE GIVING AWAY A 100 COPIES FOR FREE, CLAIM YOURS NOW

'THE NEW BEAT ANY INVESTMENT FUND CHEAT SHEET FOR 2023'

This Is Your Chance To Make The Same Returns On Your Money As The Largest Investment Funds In The World… With A Simple, Proven Secret Strategy That Really Works!

Cheat sheet transparent

Where should we send your Free cheat sheet ?